Dr. Ekrem Karakaya için Üzgünüz, Öfkeliyiz!

Görevi başında katledilen meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya için Üzgünüz, Öfkeliyiz! 07.07.2022 bugün Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi olarak, saat 9.30 da Gaziantep

BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarına yönelik “Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun

1 MAYIS

BASIN AÇIKLAMASI Gaziantep’in iş yerlerinden, fabrikalarından, makine tezgâhlarından, okullarından, dersliklerinden, hastanelerinden, bütün iş kollarından buraya, bu alana, 1 Mayıs’a katılan

1 Mayıs Basın Açıklaması

 BASINA VE KAMUOYUNA 25.04.2022 Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün

Asistan hekimler ucuz iş gücü değildir

BASINA VE KAMUOYUNA ; Sağlık Bakanlığı, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için 18.04.2022 tarihinde 12294 kişilik asistan kadro açtığını duyurdu. 2020