Güney İlleri Tabip Odaları Tüzük

İLKELER 1. MADDE : (TANIM) Güney illeri Tabip Odaları Birlikteliği (GİTO), Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası,

Güney İlleri Tabip Odaları

Gaziantep-Kilis Tabip Odası www.gazianteptabip.org.tr Adana Tabip Odası http://www.adanatabip.org.tr/ Mersin Tabip Odası http://www.mersintabipodasi.org.tr/ Hatay Tabip Odası http://www.hataytabip.org.tr/ Kahraman Maraş Tabip Odası