Birinci Basamakta Onkolojik Hastaya Yaklaşım

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlendiğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; 25 Ekim 2018 tarihli Birinci Basamakta Onkolojik Hastaya Yaklaşım konulu toplantıya