“VERTİGO Tanı ve Tedavi” konulu eğitim toplantısı

Sayın Meslektaşlarımız; Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlediğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; 28 Şubat 2019 tarihli “VERTİGO Tanı ve Tedavi” konulu toplantıya ait sunum

Birinci Basamakta Onkolojik Hastaya Yaklaşım

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlendiğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; 25 Ekim 2018 tarihli Birinci Basamakta Onkolojik Hastaya Yaklaşım konulu toplantıya