Pandemi sürecine ilişkin basın açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA BİLİNMEZLİKLER VE SIRLAR ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLEN PANDEMİ YÖNETİMİ İLE SALGINI KONTROL ALTINA ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Dünya Sağlı Örgütü(DSÖ)

Sevgili Ersin’imizi asla unutmayacağız! 

BASINA ve KAMUOYUNA SAĞLIKTA ŞİDDETE  ve COVİD-19’A KURBAN VERDİĞİMİZ  KAHRAMANLARIMIZI ANIYOR,  HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ. Bugün 17 Nisan, Meslektaşımız, canımız