1 MAYIS

BASIN AÇIKLAMASI Gaziantep’in iş yerlerinden, fabrikalarından, makine tezgâhlarından, okullarından, dersliklerinden, hastanelerinden, bütün iş kollarından buraya, bu alana, 1 Mayıs’a katılan

1 Mayıs Basın Açıklaması

 BASINA VE KAMUOYUNA 25.04.2022 Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün

Asistan hekimler ucuz iş gücü değildir

BASINA VE KAMUOYUNA ; Sağlık Bakanlığı, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için 18.04.2022 tarihinde 12294 kişilik asistan kadro açtığını duyurdu. 2020

“Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız”

Değerli basın mensupları, bugün 84 milyon vatandaşımızın aile hekimlerini temsilen SAĞLIK BAKANLIĞINA TEKRAR SESLENİYORUZ; Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve