29 MAYIS’TA ANKARA’YI BEYAZA BOYAYACAĞIZ!

23.05.2022

BASINA ve KAMUOYUNA

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM SAĞLIK HEPİMİZİN ŞİARIYLA

29 MAYIS’TA ANKARA’YI BEYAZA BOYAYACAĞIZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ve Tabip Odaları olarak Ekim ayından beri alanlardayız. “Emek Bizim Söz Bizim”  şiarıyla yollara çıktık.  İstanbul’dan Ankara’ya Beyaz Yürüyüş,

Ankara’da Beyaz Forum yaptık.

Arkasından Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında geniş katılımlı ve coşkulu G(ö)REV’lerde bulunduk. Şimdi de 29 Mayıs’ta tüm illerimizden EMEK BİZİM SÖZ BİZİM SAĞLIK HEPİMİZİN şiarıyla Ankara’ya BEYAZ MİTİNGE geliyoruz. TTB, tabip odaları, sağlık meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ile Ankara’yı beyaza boyayacağız. Bizler de Gaziantep sağlıkçılar meclisi bileşenleri ve dostlarımızla orada olacağız. Çok uzun süredir sağlık alanında hem hizmet veren hekim ve tüm sağlık çalışanları olarak, hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlar olarak yaşanan sorunlar artık bir krize dönüşmüştür. Hekimler kötü çalışma koşullarından, ekonomik ve özlük haklarının her geçen gün erimesinden, aşırı hasta yoğunluğundan, 5 dakikaya bir hasta bakmaktan, Covid-19’un meslek hastalığı olarak sayılmamasından, her geçen gün artan şikayet ve şiddetten, orantısız bir biçimde haklarında açılan malpraktis davalarından, liyakatsiz yöneticilerden, dertlerini dinleyecek bir Sağlık Bakanı bulamamaktan ve daha bir çok sorundan bıkmış durumdadır. Vatandaşlar ise artık aylar sonraya ve evlerinden kilometrelerce uzaklıkta hastanelere randevu verilmesinden, tetkik yaptıramamaktan ve uzun sürmesinden,  ameliyat olamamaktan, yeterli ve nitelikli sağlık hizmetine erişememekten, hastanelerdeki kalabalıklardan, özel hastanelerdeki pahalılıktan, kaderlerine terkedilmekten dolayı artık doğru dürüst nitelikli sağlık hizmeti alamamaktadır. Ülkemizdeki birçok sitem gibi sağlık sistemi de artık alarm vermektedir.

2002 yılından itibaren getirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı  sonucu  şunlar olmuştur;

koruyucu sağlık hizmetleri  bir hekim ve bir hemşireden birimlerden  ibaret olan Aile hekimliğinin sırtına yüklenmiş  ekip çalışması ortadan kaldırılmıştır.

Birinci basamakta çalışanlar her gün artan iş yükü ile bunaltılmıştır. Her geçen yıl artan hasta ve hastalık oranları övünç olarak alkışlanmaktadır.

Sağlığın piyasalaştırılması, hekimlik mesleğinin değersizleştirilmesi, Hekimlik emeğinin sömürülmesi ve gelirlerimizin açlık sınırına itilmesi, nitelikli sağlık hizmetine erişilememesi. tıpta uzmanlık eğitiminin niteliksizleştirilmesi, tahrip edilmesi, …gibi sonuçlar ne yazık ki bizleri defalarca haklı çıkarmıştır.

Pandemiler, ekolojik yıkım, savaşlar gibi sağlığın karşısında ne varsa öngördüğümüz, karşı çıktığımız, mücadele ettiğimiz tüm olumsuzlukları toplum yaşamış ve halen yaşamaktadır.

Peki biz ne diyoruz

Sadece Ankara’yı değil, tüm Türkiye’yi yaşadığımız kara günlere inat beyaza

boyayalım.

Haklarımızı alabilmenin yolunun hep birlikte, yılmadan mücadele etmekten geçtiğini iyi biliyoruz. Dün yaptığımız gibi bugün de mücadeleye devam ediyoruz.

Yine uyarıyoruz: Mesleğimiz, sağlığımız alarm veriyor. Ama değiştirme, dönüştürme, geri alma şansımız var.

Gelin hep birlikte sağlık alanındaki kötü gidişe dur diyelim, değiştirelim.

5 dakika muayene süresine, performansa, çalışma koşullarımızın kötülüğüne, ülkemizden hekimlerin göçüne, şiddete, şikâyete, polikliniklerde yığınla hasta bakmaya, döner sermayeye, aylar sonraya randevu verilmesine, hastalarla bizleri karşı karşıya getiren sisteme hep birlikte DUR diyelim.

Ülkemizin geleceği için Siyaha karşı BEYAZI, savaşa karşı BARIŞI, kavgaya karşı KARDEŞLİĞİ, baskıya karşı ÖZGÜRLÜĞÜ, kutuplaştırmaya karşı UZLAŞMAYI, ADALET ve SAĞLIK HAKKINI savunalım.

? #BeyazMitingdeyim

20 Mayıs Cuma günü; bir kadın dişhekimi, çalıştığı muayenehanede, alçakça saldırıya uğradı ve bıçaklanarak katledildi. Hekimlere ve kadınlara yönelik şiddetin durdurulamadığı bir ülkede yaşıyoruz.  Bir hekim çalışırken katlediliyorsa, hiç birimizin, can güvenliği yok demektir.  Uzun yıllardır, şiddetin önlenmesi için gerekli toplumsal  ve hukuki önlemleri almakta oyalanan iktidarı, sorumluluklarını yerine getirmeye ve şiddeti yaratan düşünsel ve toplumsal iklimi değiştirmek için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

Gaziantep – Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu