KURULLAR

2020-2022 DÖNEMİ KURULLARI:

 

YÖNETİM KURULU GÖREVİ
1.    Prof. Dr. Mehmet Yılmaz Başkan
2.    Dr. Mecit Nehir Genel Sekreter
3.    Doç. Dr. Beltinge Demircioğlu Kılıç Muhasip
4.    Prof. Dr. Yasemin Zer  Üye
5.    Uzm. Dr. Alkan Karakış   Üye
6.    Dr. Erkal Ay   Üye
7.    Uzm. Dr. Mehmet Ali Melik Veznedar
DELEGASYON
1.    Prof. Dr. Kemal Bakır
2.    Uzm. Dr. Ayşegül Ateş Tarla
3.    Dr. Çağla Okyar
4.    Dr. Kazım Doğan Eroğulları
5.    Uzm. Dr. Ramazan Sürücü
6.    Uzm. Dr. Lütfü Bay
7.    Dr. Orhan Batmazoğlu
ONUR KURULU
1.    Dr. Ahmet Doğan Yardı
2.    Uzm. Dr. Gönül Çakmak
3.    Dr. Ali Doğan
4.    Dr. Fethi Albayram
5.    Dr.Öğ.Üyesi Murat Akbaba
DENETLEME KURULU
1.    Uzm. Dr. Hayriye Didem Yıldız
2.    Dr. Mehmet İyigün
3.   Uzm. Dr. Muzaffer Ertürk