BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarına yönelik “Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” geçen cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilen ancak daha sonra anlamsız bir kararla komisyona geri çekilen bir önceki  yasa tasarısının ocak ayında yeniden gündeme geleceği ifade edilmişti. Ancak bu konuda aylarca adım atılmadı. Nihayet geçen perşembe günü masaya getirilen ve cuma günü kabul edilen teklif, her yönüyle ocak ayında ki düzenlemenin çok gerisindedir. Bu tasarının bizleri ciddi tahribatlara yol açan adaletsiz, güvencesiz performans sistemine daha da mahkum edeceği açıktır…  Bugün bir araya gelen sendikalar, dernekler ve odalar ortak grev kararı almıştır. Bizler iş yerlerimizi şiddet alanına dönüştüren, bizi daha da yoksulluğa mahkum eden bu sisteme itiraz ediyoruz. Bilimsel, etik, insani bir sağlık ortamına ulaşabileceğimiz umudunu ise halen koruyoruz. Bütün bu nedenlerle dostlarımızı 15 Haziran günü iş yerlerinde, alanlarda üretimden gelen gücümüzü kullanmaya davet ediyoruz…

15 Haziran Çarşamba günü uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, ebe hemşiresi teknisyeni laborantı, sağlık memuru, emeklisi; tüm Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında bir günlük İŞ BIRAKIYORUZ.

15 Haziran saat 12.30’ da Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik önündeyiz, katılımınız bize güç verecektir.

  • GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI
  • GAZİANTEP DİŞ HEKİMLERİ ODASI
  • GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
  • GENEL SAĞLIK İŞ
  • SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
  • HEKİMSEN
  • HEKİM BİRLİĞİ
  • BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI