Üyelik ve Aidat İşlemleri

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. ÜYE FORMU
2. DİLEKÇE
3. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
4. DİPLOMA FOTOKOPİSİ
5. UZMAN İSE UZMANLIK BELGESİ FOTOKOPİSİ
6. İKAMETGAH BELGESİ
7. 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
Üyelik aidat borcunuzu (bu yıl ve geçmiş yıllar) öğrenmek için 0342 360 7171 ’i arayabilirsiniz.

AİDAT ÖDEME YÖNTEMLERİ

Tabip odası İş Bankası hesabına ödeme yapabilirsiniz.
Şube Kodu: 6300
Hesap no : 1845652
İban no : TR71 0006 4000 0016 3001 8456 52

• Key order ile (telefon ile iletişim kurup, kredi kartınızın bilgisini vererek) aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

• Bulunduğunuz yere gelerek pos cihazı ile aidatınızı alabiliriz.

2017 Yılı Üyelik Ücretleri

Oda kayıt ücreti: 50,00 TL

Mesleğini serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için
275,00 TL

Mesleğini asistan olarak yürüten hekimler
85,00 TL

Diğer Hekimler
175,00 TL

TTB kimlik ücreti: 40,00 TL

Kanuni Zorunluluk

6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye’deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.