İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

Tam gün işyeri hekimliği yapmak isteyen üyelerimiz tabip odamızla iletişime geçebilir. Saygıdeğer meslektaşlarımız: İşyeri hekimliği sertifikası almak için, ilimizde bulunan