İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

Tam gün işyeri hekimliği yapmak isteyen üyelerimiz tabip odamızla iletişime geçebilir. Saygıdeğer meslektaşlarımız: İşyeri hekimliği sertifikası almak için, ilimizde bulunan

Demokrasiden Vazgeçilemez

16 TEMMUZ 2016 Türk Tabipleri Birliği olarak tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Her türlü anti-demokratik