Faaliyet Raporu

03.04.2016      İstanbul’da yapılan Özel Hekimlik Çalıştayına Dr. Mustafa YILDIRIM katıldı.

6-7.04.2016    Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün düzenlediği Anne-Bebek ölümleri toplantısına Dr. Ahmet Doğan  YARDI katıldı.

17-18.04.2016    Dr. Ersin Arslanı anma programı düzenlendi.

20.04.2016      Kilis’e düşen füzelerden dolayı Kilis Devlet Hastanesinde görevli hekimleri ziyaret ettik.

23.04.2016      23 Nisan etkinliklerine katıldık.

30.04.2016      Gaziantep Eczacı odasının 60. yıl kuruluş etkinliğine katıldık.

02.05.2016      1 MAYIS TERTİP KOMİTESİNDEN TERÖRE LANET YAĞDI. Gaziantep’te Pazar günü yaşanan terör olayı 1 Mayıs tertip komitesi üyeleri tarafından düzenlenen basın toplantısı ile kınandı.

04.05.2016       “MULTİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ” yapıldı.

06.05.2016      TTB Güz okuluna tıp öğrencisi Ferhat ARIK katıldı.

07.05.2016      Kent Konseyine Dr. Hamza AĞCA katıldı. ‘Ya Maliyet, Ya Hayat’

15.05.2016      TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısına Dr. Mehmet ÇETİN ve Dr. Mecit NEHİR katıldı.

13.05.2016      Soma’yı unutmadık,Unutturmayacağız konulu basın açıklaması yapıldı (DİSK-KESK-TMMOB-TTB)

16.05.2016      Odamızın da katılımıyla Yaşam hakkının korunması ve barışın önemi vurgulanarak Kilis’ de ‪#‎KiliseSesVer konulu basın açıklaması yapıldı.

17.05.2016     GAHD,KESK,SES ve MSF tabip odamızı ziyaret etti.

26.05.2016      Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Nizip Konaklama Tesisi Sağlık Raporu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

28-29.05.2016 TTB Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısına Dr. Ramazan SÜRÜCÜ,Dr. Mümtaz AKTAŞ ve Dr. K. Doğan EROĞULLARI katıldı.

28-29.05.2016 “Tıbbın Alternatifi Olmaz” Sempozyumuna Dr. Mehmet İYİGÜN,Dr. Bahar BORÇİN ve Dr.Neriman AYDIN katıldı.

30.05.2016      Samsunda görevi başında öldürülen Dr. Kamil FURTUN’nun ölüm yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

03.06.2016      Üyelerimizle buluşma Kokteyli düzenledik.

08.06.2016      İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! konulu basın duyurusu yapıldı.

09.06.2016      Gaziantep’teki STK’lar ile birlikte Nizip mülteci kampında yaşanan sorunlar hakkında basın toplantısı düzenledik.

10-12.06.2016 TTB Seçimli Genel Kuruluna Delegasyon ve yönetim kurulu olarak 11 kişi katıldık.

13.06.2016      Şehit Doktor Mehmet Niziplioğlu Aile Sağlığı Merkezine hırsız girmesi nedeniyle basın açıklaması yapıldı ve yetkililer göreve çağrıldı.

16.06.2016      15-16 Haziran 1970 tarihindeki işçi direnişinin 46’ncı yıldönümünü anıldı.GKTO,DİSK,KESK

18.06.2016      Yönetim kurulu soruşturma dosyalarını incelemek ve değerlendirmek için toplandı.

30.06.2016      Gaziantep’teki tüm sivil toplum örgütlerinin düzenlediği İstanbul  Atatürk Havalimanın’daki  terör saldırısını lanetliyoruz! konulu basın açıklamasına Dr. Behçet EŞKİLİ katıldı.

30.06.2016      İl Hıfzıssıhha Meclis toplantısına Dr. Doğan EROĞULLARI katıldı.

13.07.2016      Tabip Odası Olarak, Halk Sağlığı Müdürü Dr.Mustafa Tanrıverdi’yi ziyaret ettik ve önemli konuları  ve sorunları kendisiyle paylaştık,olumlu ve samimi bir görüşme oldu, TSM hekimlerinin görevlendirilmelerinde adaletsizlik olduğunu ve kurum idarecilerinin hekime yaklaşım tarzlarının uygun olmadığı, hekime yakışır bir yaklaşım sergilenmediği ve mobbing uygulandığı, bunun da bazı meslektaşlarımız üzerinde çok ciddi psikolojik sıkıntılara yol açtığını ilettik, kendisi de özellikle denetim ekibinde yer alan dört hekim dışında tüm hekimlere geçici görevin yazıldığını beyan etti,                       denetim hususunda her defasında başka bir hekim görevlendirmenin saha açısından sıkıntı olduğunu, bu nedenle böyle bir yol izlediğini, sıkıntı yaşayan hekim arkadaşımızın da Ağustos ayı geçici görevlendirmesini iptal edeceğini söyledi,Çevre İl Müdürlüğünün ASM denetimlerine çıktığını,olmayacak şeyler istediğini, hastane denetleme formuyla denetleme yaptığını, ceza tehdidi olduğunu beyan ettik, kendisi bu konuyu il müdürüyle görüşeceğini ifade etti, biz de bunun sonucuna göre il müdürlüğü ile görüşeceğimizi beyan etti, stajerler konusunu açtık ve idari, mali, hukuki sorunlardan bahsettik, kendisi de bu konuda sıkıntıda olduğunu ancak Vali beyin bu konudaki talimatını söyledi              ve son sınıfları hastanelere gönderdiklerini, diğerleri için de sağlık müdürlüğünün sözleşme yaptığını, bu konuda aile hekimlerinin sözleşme imzalamamasını , sözleşmenin müdürlükçe imzalanacağını , bu konuda idari ve mali sorumluluğumuzun olmadığını söyledi, Defin nöbetleri konusunda kendisinin Belediye ile görüştüğünü ancak kabul ettiremediğini , belediyenin farklı  yorumladığını beyan etti, biz de bizim de görüşeceğimizi ve konuyu ve yargı kararını ve genelgeyi izah ederek uygulanmasını isteyeceğimizi söyledik,özellikle Nizip, İslahiye , Araban ve Nurdağı için                         sorun olan bu konuyu Belediye başkanı ile görüşeceğimizi beyan ettik,bir buçuk saat süren görüşmede Aile hekimliği, İlimizdeki Suriyelilerin sağlık sorunlar, aşılamalar, genel hekimlik etiği  gibi başka görüş alışverişlerimiz de oldu, ayrıca aramızdaki iletişimin artarak sürmesi konusunda da niyet beyanı sonrası toplantı sonlandı, olumlu ve verimli bir görüşme olduğu kanaatindeyiz.

19.07.2016      Tabip Odası Olarak, TSM ve Aile Hekimlerinin sorunları hakkında Çevre İl Müdürü ile görüştük.Çevre İl  Müdürlüğü,Tıbbi Atık Toplanması konusunda bilgilendirmek ve yapılanları değerlendirmek için geçtiğimiz günlerde Aile Sağlığı merkezlerine  ziyaretlerde bulunmuştur. Görüşmede   Çevre Müdürlüğünün taleplerinin nasıl uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Tıbbi atık toplanması konusunda gerekli özenin gösterilmesi önemlidir. Hastane formatı ile Aile Sağlığı İncelemesinin uygun olamayacağı  belirtilmiştir. Sonuç odaklı hizmet                          verilmesinin önemi ve gereğinden bahsedilmiştir.

04.08.2016      “DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ“ konulu Basın Açıklaması yapıldı.

09.08.2016      İl Sağlık Müdürü İle Görüşüldü. Sağlık meslek lisesi  öğrencilerin pratik yaptığı sağlık kurumlarındaki faaliyetleri ve eksik olan  mevzuatın geliştirilmesi konuşuldu.Darbe girişimi nedeniyle görevden uzaklaştırılan hekimler ve ilgili oldukları sağlık kurumlarının  durumu değerlendirildi.

16.08.2016      Tabip Odası Gaziantep STK Platformu üyeleri ile biraya geldi.

21.08.2016      Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden gelen heyet ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası yönetim kurulu patlamada yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Heyet, olay yerinde ölenleri anarken bir kez daha terörü lanetledi.

22.08.2016     HDP Milletvekili Mahmut TOĞRUL odamızı ziyaret etti.

22.08.2016      TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli “TTB Füsun Ablasını Konuşuyor” başlıklı etkinliğine katıldık.

22.08.2016      TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluşmasına katıldık.

23.08.2016      Tabip Odası Başkanı  Dr. Hamza AĞCA Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ile görüştü.

23.08.2016      Yaşamı Savunmayı Sürdüreceğiz ! konulu basın açıklaması yapıldı. TTB ( GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI) TMMOB (GAZİANTEP)KESK( GAZİANTEP )DİSK ( GAZİANTEP)

01.09.2016       HER NEFESTE BARIŞ  SOLUMAK İSTİYORUZ. 1 Eylül Dünya barış günü basın açıklaması yapıldı. TTB ( GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI) TMMOB (GAZİANTEP)KESK( GAZİANTEP )DİSK ( GAZİANTEP) BELEDİYE İŞ ( GAZİANTEP)

08.09.2016      fırsatçılığının Türkiye’nin geleceğini karartmasına izin vermeyeceğiz! TTB ( GAZİANTEP   KİLİS TABİP ODASI) TMMOB (GAZİANTEP) KESK( GAZİANTEP )

DİSK ( GAZİANTEP)BELEDİYE İŞ ( GAZİANTEP)TÜMTİS (GAZİANTEP

24.09.2016      Ankara’da düzenlenen TTB Pratisyen Hekimleri kolu toplantısına Dr. Mehmet İyigün katıldı.

02.10.2016      Medde bağımlılığı Bağımlı Olma Özgür Ol !!! Gaziantep Tabip Odası ve Ayıntap İşçi Hakları Derneği Olarak, 02.10.2016 Pazar Günü Madde Bağımlılığı Konulu Halka Açık Panel Düzenledik.

03.10.2016      CHP İl Yönetimi odamızı ziyaret etti.

07-09.10.2016            Mersin’de düzenlenen Kadın Ve Savaş” 4.Kadın Hekim Ve Kadın Sağlığı Kongresine Dr. Ayşegül Ateş Tarla katıldı.

08.10.2016   Kalkınma    Bakanlığı  tarafından kentimizde   düzenlenen işyeri hekimliği ile ilgili toplantıya katıldık.

8-9.10.2016    İstanbul’da düzenlenen Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ve Güvenliği” Sempozyumuna Dr.Şaban Alagöz Katıldı.

8-9.10.2016    Muğla’da düzenlenen Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayına Dr. Hamza Ağca Katıldı.

09.10.2016      Ankara’da düzenlenen TTB GYK Toplantısına Dr. Mehmet Çetin ve Dr. Doğan Eroğulları Katıldı.

13.10.2016      Dr. Ersin ARLAN’ın babasının taziyesine gidildi.

15.10.2016      İstanbul’da düzenlenen Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumuna Dr. İbrahim Yeral ve Dr. Ahmet Dündar Yıldız Katıldı.

15.10.2016      Ankara’da düzenlenen TTB Aile Hekimleri Kolu toplantısına Dr. Doğan EROĞULLARI katıldı.

20.10.2016      Gaziantep Üniversitesi tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Zeki ÇELEN’ i makamında ziyaret ettik.

28.10.2016      Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor.  Konulu basın duyurusu yapıldı.

29.10.2016      Çağdaş Uygarlık Olmanın Gereği Cumhuriyeti Yaşamak ve Yaşatmaktan Geçer konulu basın açıklaması yapıldı.

29.10.2016      Cumhuriyet Bayramı kokteyli düzenlendi.

31.10.2016      Darbe girişimi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan onlarca hekimin işine son verilmiştir. Konulu basın açıklaması yapıldı.

03-06.11.2016    Antalya’da düzenlenen Pratisyen Hekimlik Kongresine Dr. Mehmet İYİGÜN,Dr. Doğan EROĞULLARI,Dr. Orhan BATMAZOĞLU,Dr.M.Erman ÇEVİK,Dr. A.Dündar YILDIZ.Dr. Erol KALE ve Dr. Ercan KÜÇÜKOSMANOĞLU katıldı.

04.11.2016      Bırakacağınız en güzel miras; hayatta iken yapacağınız Organ Bağışıdır. Konulu basın duyurusu yapıldı.

04.11.2016      Ankara’da düzenlenen TTB Başkanlar toplantısına Dr. Behçet EŞKİLİ katıldı.

05.11.2016      Tıp öğrencileriyle (TÖK) tanışma kokteyli düzenledik.

12.11.2016      Adana’da düzenlenen GİTO toplantısına katıldık.

19.11.2016      Ankara’da düzenlenen TTB İşyeri Hekimliği Kol toplantısına Dr. Şaban ALAGÖZ katıldı.

19.11.2016      SEVGİLİ AYNUR, SÖZ VERİYORUZ; BU ŞİDDET SONA ERECEK konulu basın açıklaması yapıldı. Sağlıkçılar Meclisi

19.11.2016      Gaziantep Atatürkçü Düşünce Derneği önünde tecavüz yasasına  22 sivil toplum kuruluşu olarak ortak basın açıklaması yaptık.

24.11.2016      Türkiye’de ekmek parası için canını kaybeden, iş cinayetlerine kurban verdiğimiz yurttaşlarımıza her gün yenileri ekleniyor. Konulu basın duyurusu yapıldı.

25.11.2016      25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili basın duyurusu yapıldı.

30.11.2016    Gaziantep Valisi ile görüşüldü.

1_ OHAL nedeniyle KHK’ler ile görevini yapamayan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında provizyon almaları konusunda görüşüldü. Hakkında yasal işlem yapılan hekimlerin bir an önce suçlu-suçsuz ayrımı yapılarak suçsuzların göreve başlamaların sağlanması ve hizmet alamayan halkın, iş yükü artan meslektaşlarının ve suçsuz olanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği değerlendirildi.

2-Gaziantep Tıp Fakültesi’nde boş kalan bölümlerin işlerinin aksamaması için gerekli çabaların gösterilmesi ve destek olunması konusunda görüşüldü.

31.12.2016      Gaziantep-Kilis tabip odası tıp öğrenci kolu (TÖK) satranç turnuvası düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

05.01.2017      GAMOB’ un düzenlediği Hava Kirliliği konulu toplantıya katıldık.

18.01.2017      Sağlık Bakanlığı yanlış politikalarında ısrar ederek, Aile hekimlerine ASM’ lerin de yeni birim açmaya zorlayarak baskı kuruyor. Konulu basın duyurusu yapıldı.

19.01.2017      Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği(GAMOB), kentin trafik sorununa çözüm bulabilmek amacıyla kente metro gelmesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

21.01.2017      Tabip Odamız TTB Edebiyat Matinesi Adnan Özyalçıner ile Onat Kutlar anısına söyleşi düzenledi.

28.01.2017      Ankara’da düzenlenen TTB GYK toplantısına Dr. Hamza AĞCA katıldı.

29.01.2017      Ankara’da düzenlenen OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayına Dr. Behçet EŞKİLİ katıldı.

11.02.2017      Ankara’da düzenlenen TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısına Dr. Mehmet İYİGÜN katıldı.

12.02.2017      Ankara’da düzenlenen TTB Sağlık Çalışanların Sağlığı Çalışma grubu toplantısına Dr. Mehmet İYİGÜN katıldı.

11.02.2017      “İtaat Kar Olanın Dışında Kimseye Yaşam Hakkı Tanımayan Bu Karanlık Aşılacak” konulu basın duyurusu yapıldı.

15.02.2017      Gaziantep Kent Konseyi tabip odamızda toplandı.

18.02.2017      İzmir’de düzenlenen TTB TÖK GKY toplantısına iki tıp öğrencisi katıldı.

28.02.2017      “Beş Dakika Muayeneye Hayır…Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” konulu basın açıklaması yapıldı.

05.03.2017      Adana’da yapılan …..? .toplantıya Dr. Hamza AĞCA katıldı.

16.03.2017      Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde “ÇALIŞIRKEN ÖLMEK, ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUZ! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!” Konulu basın açıklaması yapıldı ve Sağlıkta Şiddet Hayır yaka rozetleri dağıtıldı.

13.03.2017      Hekim Gözünden Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

13-19.03.2017 14 Mart Tıp Haftası kutlandı.