“Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız”

Değerli basın mensupları, bugün 84 milyon vatandaşımızın aile hekimlerini temsilen SAĞLIK BAKANLIĞINA TEKRAR SESLENİYORUZ; Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve

8 ŞUBAT G(ö)REV EYLEMİ HK.

Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz! Ekonomik ve Özlük Haklarımız, Halkın Sağlık Hakkı İçin G(ö)REV’deyiz! Bugün Türkiye’de hekimler ve sağlık çalışanları

Tıp Öğrencisi Enes Kara

12.01.2022 BASINA ve KAMUOYUNA Bir meslektaşımızın daha yaşama sevincini kaybetmesini istemiyoruz. Geleceğimiz, meslektaşımız tıp öğrencisi sevgili Enes Kara’ya dayatılan yaşam