İl Hıfzıssıhha Meclis toplantısı

Gaziantep Sağlık Müdürlüğünde yapılan İl Hıfzıssıhha Meclis toplantısına, tabip odamız adına genel sekreterimiz Dr. K. Doğan Eroğulları katılmıştır. Toplantıda ilimiz