GAMOB BASIN AÇIKLAMASI

Gaziantep’te 21 akademik meslek odası, 35 sivil toplum örgütünün imzacısı olduğu Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB)  Türk Tabipleri Birliği’ne

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz  

15 Eylül Bugün saat 17.30 Balıklı Parkında # YönetemiyorsunuzTükeniyoruz konulu basın açıklamasını düzenledik. Basın açıklamamıza Katılım sağlayan meslektaşlarımıza, basın mensuplarına

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz 

  TTB olarak; COVID-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması için  14 Eylül – 18 Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz  Haftası ilan ediyoruz!