Obezitenin Kökeni Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız; Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlediğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; dönemin ilk toplantısı olan “OBEZİTENİN KÖKENİ” konulu sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız; 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 18.00’ de Özel Sani Konukoğlu Hastanesi B Blok R Katında düzenleyeceğimiz “OBEZİTENİN

Cumhuriyet Konseri

  Değerli Meslektaşlarımız; Tabip Odamız ve Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinin birlikte düzenlediği Cumhuriyet Konserimiz yoğun katılım ile düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kokteyli Düzenlendi.

Değerli Meslektaşlarımız; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kokteylinde Tabip Odamız Başkanı Dr. Ramazan Sürücü’ nün konuşma metni ektedir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda