TFSF Şükran Sergisi Şartnamesi ve Görselleri hk.

  Değerli Meslektaşlarımız; Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği