“VERTİGO Tanı ve Tedavi” konulu eğitim toplantısı

Sayın Meslektaşlarımız;

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlediğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; 28 Şubat 2019 tarihli “VERTİGO Tanı ve Tedavi” konulu toplantıya ait sunum dosyasını aşağıda PDF olarak bulabilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Yönetim Kurulu

VERTİGO TANI ve TEDAVİ