“Temel Bilirkişilik Eğitimi” düzenlendi.

Sayın Üyelerimiz;
Türk Tabipleri Birliği Gaziantep-Kilis Tabip Odası bünyesinde “Temel Bilirkişilik Eğitimi” düzenledi. Eğitimini tamamlayan meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Yönetim Kurulu