Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma önerisine

Değerli Meslektaşlarımız,

 TTB Merkez Konseyinin açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma önerisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Açıklama

AÇLIK GREVİ SONLANDIRILDIĞINDA YENİDEN BESLENME 3

algoritma-2