5. Zırhlı Tuğay Komutanlığı’ nın Arazisinin İmar Planı Revizyonuna İtirazımız HK.

  Sayı:    209    /2021                                                                                                  29.04.2021   GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA, GAZİANTEP Konu: Şehitkamil İlçesi Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat

Mesleki sorumluluk tazminatları hk.

  Değerli Meslektaşlarımız; TTB Merkez Konseyinin “Mesleki sorumluluk tazminatları” ile ilgili bilgi notu ve konu hakkında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri