2022 Yılı TTB-HUV Özel Hekimlik Katsayı Artış Oranları ve Asgari İşyeri Hekimliği Sözleşme Ücretleri Revizyonu Hk.

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere 24 Aralık 2021 tarihli Merkez Konseyi toplantımızda 2022 yılında uygulanacak TTB-HUV özel hekimlik katsayılarında % 30 oranında artış yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TÜİK tarafından ilan edilen yıllık TÜFE enflasyon oranı 30.11.2021 sonu itibarı ile % 21,31 iken, 31.12.2021 sonunda beklenmedik şekilde yükselerek % 36,08’e çıkmıştır. Bu ise, 24.12.2021 tarihinde duyurduğumuz % 30 artışın, 2021 yılı yıllık TÜFE enflasyon oranının altında kalmasına neden olmuştur. Bu sürpriz durum, ücretlerini doğrudan TTB-HUV özel hekimlik katsayısı ile tespit eden sağlık hizmeti sunucularının ileriki günlerde belirgin şekilde olumsuz etkilenmelerine neden olacaktır.

Durumu acil olarak değerlendiren Merkez Konseyimiz, 07.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı artış oranlarını 2021 Yılı TÜFE enflasyon oranından aşağıda olmayacak şekilde % 36,08 (yüzde otuz altı nokta sıfır sekiz); olarak revize etmiş ve uygulanmasına karar vermiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu

TTB-HUV 2022 Yılı katsayı listesi için tıklayın.

2022 Yılı Asgari Ücret Listesi için tıklayın.