Türk Tabipleri Birliği TBMM ve Siyasi Partilerden Talep Rapor

 

Türk Tabipleri Birliği TBMM ve Siyasi Partiler Talep Raporu için tıklayın 

Sayın Vekilim;
Yeni yasama döneminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları artarak devam etmektedir. Mevcut sorunların içerisinde önem arz eden taleplerimiz vardır. Bu taleplerin bazılarını belirtmek gerekirse;
  • COVID-19 meslek hastalığı sayılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması talep etmekteyiz.
  • Hekimler artık gerçekten işleyen bir Sağlıkta Şiddet Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Bunun için hızla TTB tarafından hazırlanan yasa önerisi tekrar gündeme getirilmeli, çalışma yürütülmelidir. İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.
  • Emeklilere ayrım gözetilmeksizin yoksulluk sınırının üzerinde emeklilik geliri sağlanması.
  • Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma sürelerinin oluşturulması.
  • KHK, güvenlik soruşturmaları, arşiv taramalarıyla çalışma ve eğitim hakları ellerinden sağlık çalışanları, uğradıkları zararlar karşılanarak görevlerine dönmelidir.
  • Toplumun sağlık hakkı, koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıktığı bir sağlık politikasının oluşturulması taleplerimiz arasında olup sizlerin yeni yasama döneminde çalışmalarınızda yararlanabileceğiniz TTB’nin hazırlamış olduğu talep raporunu ekte gönderiyoruz.
Hekimlerin mesleğine ve geleceğine dair umutlarının devamı için acil yeni yasal düzenlemeler gerekmektedir. Mücadelemize destek olacağınız umuduyla
iyi çalışmalar dilerim.
Dr. Ayşegül Ateş Tarla
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı
NOT: Türk Tabipleri Birliği Talep Raporu ektedir.