15 Aralık G(ö)REV etkinliği Savunma Örneği hk.

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin de katılımıyla 15 Aralık 2021 günü yapılan bir günlük işe gitmeme eylemine katılan hekimler yönünden;

 1)Hastaneye başvuran vatandaşların SABİM veya CİMER’e yapacakları şikayetler nedeniyle,

  2)Vatandaşların isimsiz ihbarlarıyla,

 3)Başhekimliklerin resen mazeretsiz olarak işe gelinmediğine dair tutacağı tutanaklar üzerine,

4)Başhekimliklerin ve veya sağlık idaresinin talimatı üzerine toplu eylem yapıldığı gerekçesiyle

 İnceleme veya soruşturma başlatılması halinde Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemlerin yürütülmesinin sağlanması için, varsa şikayet metni dahil suçlamanın mevzuattaki dayanağı ile açıklanarak yazılı tebligatın yapılmasının zorunlu olduğu, sözlü olarak ifadeye çağırma uygulaması halinde savunma hakkının kullanılabilmesi için yazılı tebligat yapılması için dilekçe ile idareye başvurulması gerekmektedir.

Eylemin mesleki ekonomik özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanması amaçlı, örgütlenme özgürlüğü kapsamında olması nedeniyle cezalandırılamayacağına dair beyanların sunulması mümkündür.

Başarılı geçen G(ö)REV eylemimiz sonucunda meslektaşlarımızla dayanışmaya devam etmek, gereksinim duyduklarında meslek örgütümüzün desteğini hissetmelerini sağlamak önemli olacaktır.

Bu amaçla Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan SAVUNMA ÖRNEĞİNİ bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 Saygılarımızla,

Gaziantep-Kilis Tabip Odası

Yönetim Kurulu