1 Mayıs Basın Açıklaması

 BASINA VE KAMUOYUNA 25.04.2022 Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün

Asistan hekimler ucuz iş gücü değildir

BASINA VE KAMUOYUNA ; Sağlık Bakanlığı, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için 18.04.2022 tarihinde 12294 kişilik asistan kadro açtığını duyurdu. 2020