1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Gaziantep sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, sağlık çalışanları ve meslektaşlarımızın katılımıyla bayram havasında kutlandı.

Hekimlik mesleğini insanlığın hizmetine adadığımız, insan yaşamına en üst düzeyde saygı gösteren biz hekimler, 1 Mayıs’ ın kutlanacağı alana giderken kaza geçiren bir vatandaşımıza hekimliğimiz gereği ilk yardım müdahalesinde bulunduk.

1 Mayıs etkinliğine katılım sağlayan ve katılamayıp gönlü bizimle olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Tabip Odası Başkanı Dr. K. Doğan Eroğulları’ nın konuşma metni:

Değerli yol ve mücadele arkadaşlarım,

Sizleri TTB Merkez Konseyi ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası adına sevgi, saygı, umut ve dayanışmayla selamlıyorum.

Emeğin değerini bize her daim hatırlatan Hasan Hüseyin’in dizeleriyle başlayalım söze…

Üretensin yaratansın yürütensin dağları,

Kaldır artık başını

«kalsın benim dâvam dîvana kalsın» demiş ozan.

O dîvan sensin artık

 Biz hekimler, biz sağlığı üreten sağlık emekçileri emeğimizle koruduğumuz yaşamların, korumak için verdiğimiz mücadelenin tükenmeyen coşkusunu yüreğinde taşıyanlarız. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününde, yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak birlik ve dayanışma içinde kazanılabileceğini, örgütlü bir mücadeleyi her gün  yeniden kurarak var olduğumuzu bilenleriz. Bizi emeğimize yabancılaştıranlara, parçalayıp bölerek yönetmeye çalışanlara, birbirimize düşmanlaştıranlara, yalnızlaştırıp yarıştıranlara, kölelik koşullarını dayatanlara karşı emeğimizden, emeğimizden aldığımız güçle mücadele edenleriz.

Biz hekimlerin örgütlü sesi, Türk Tabipleri Birliği olarak sağlığın siyasetini kolektif irademizle kurmak adına mücadele ederken, yıllardır alanlarda “Emek Bizim, Söz Bizim” dedik. Demeye de devam ediyoruz. Bugün de  hep birlikte “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi, umudumuzu birlikte büyütüyoruz. Toplumda sağlıksızlık üreten ne varsa, ona karşıdır mücadelemiz.Buradan taleplerimizi tekrar dile getiriyoruz.Güvenceli ve güvenli çalışma koşulları istiyoruz.Şiddetsiz çalışma koşulları ve şiddetsiz  bir toplum istiyoruz. Çağdaş ve laik bir eğitim sistemi ve müfredatı istiyoruz.Barış,demokrasi özgürlük ve adalet istiyoruz. Birlikte,barış içinde ,insanca yaşamak istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak, hekimlerin örgütlü gücü olan bizler mesleğimizin ve meslek örgütümüzün tarihsel birikimine güveniyoruz. Nasıl “Emek Bizim, Söz Bizim” sloganıyla meydanlarda, yollarda, grevlerde; emeği değersizleştirilen, kölelik koşullarında çalışmaya zorlanan, her gün şiddete uğrayan, umudunu yitirmekte olan meslektaşlarımızın sesi olduysak, bugün de haklarımız için,  bu memlekette yaşayan tüm insanların toplumsal ve siyasal iyilik halini sağlamak için mücadeleye hazırız .  Nazım Hikmet’in işaret ettiği gibi; “Dün erkendi, yarın geç/ zaman tamam bugün”

Hepinizi bir hekimin bitmez umuduyla Türk Tabipleri Birliği adına selamlıyor, birlikte değiştireceğimiz bu mücadelede yan yana olmaya çağırıyorum.

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI