Sağlıkta Şiddet Sona Ersin !

29.07.2023 Cumartesi günü saat 22.00 civarında 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde çalışan bir hekim arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp

TTB Aile Hekimliği Kolu Bölge Toplantısı Düzenlendi

TTB Aile Hekimliği Kolu aile hekimleriyle çalıştıkları bölgelerde görüşmek, bölgenin öncelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını değerlendirmek