TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımını Yaptı

Türk Tabipleri Birliği 76. Seçimli Genel Kurulu 28-30 Haziran tarihinde geniş katılım ile Ankara’da yapıldı ve devir teslim töreni gerçekleştirildi. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr.Kazım Doğan Eroğulları’nın TTB MK görevi sona ererken; TTB MK’ ya seçilen Gaziantep-Kilis Tabip Odası önceki dönem Başkanlarından Dr. Ayşegül Ateş Tarla görevi devraldı.Yeni seçilen merkez konseyimizi ve
Dr. Ayşegül Ateş Tarla’yı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Dr.Kazım Doğan Eroğulları’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu