TFSF Şükran Sergisi Şartnamesi ve Görselleri hk.

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği destekleri ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde 2020 ve 2021 yıllarında yitirdiğimiz ve ne yazık ki sayıları üç yüzü geçen tüm sağlık çalışanlarımızın aziz anısına bir “Şükran Sergisi” düzenlenecektir.

Serginin şartnamesine Şükran sergisi şartnamesi linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu