SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 2017 yılı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında planlanan “SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları” konulu bilgilendirme toplantısı 26 Aralık 2017 Salı akşamı  yapıldı. Özel sağlık kuruluşları temsilcilerinin beklenen ilgiyi göstermediğinin görüldüğü toplantıda Diş Hekimlerinden gelen hasta reçetelerinin tekrar yazılması talebi  ve işyeri hekimliğinde kullanılan

 İSG Katip uygulaması ile Medulanın birbirini görmemesinin yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

ELEKTRONİK İMZALAR HUKUKEN HEKİMLERİN ISLAK İMZALI KAŞESİ YERİNE GEÇER.

Diplomasını kiralayan hekimlerin büyük risk altına girdiklerinide hatırlatan SGK Başmüfettişi hekimlerin hizmet verdiklerini beyan ettiği  il/zaman da nerede ikamet edip yaşadıkları nı  o zaman diliminde ne tür faaliyetlerde olduklarını  sistemden gördüklerini ve bu konuda diploma kiralayan doktorlara büyük rüculu mahkeme kararları çıkabileceğini altını çizdi.

İşlem yaptıkları her hastanın kimlik tespitini hekimlerin bizzat yapmakla mükellef olduklarını yardımcı sağlık personelinden sonra da kimlik tespiti yapmalarının önemini ve o anda karşılarında olmayan hastalara işlem yapmamaları konusunda dikkatli davranılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaşe yerine kullanılan elektronik imzaların birebir bir hukuki olarak bağlayıcılık taşımakta olup, bu elektronik imzaların kim tarafından kullanılırsa kullanılsın  elektronik  imza sahibi hekimi hukuki olarak bağlayıcı olduğu  bilgisi paylaştı. Hekimleri bu konuda dikkatli davranmaya davet etti.

Ayrıca Sağlık hizmeti hiç sunulmayan bir şahsa hizmet fatura  edilmesi,  bu faturalarda SGK nun zarara uğratacak şekilde tahrifat ta bulunması, Elektronik hekim şifrelerinin usulsüz kullanılması, Hekimlerin yaptıkları tıbbi işlemden farklı bir işlemi SGK ya fatura etmeleri,  Hastaya gerekli olmayan tetkik ve işlemlerin yapılması, bilirkişilik suistimalleri nin en çok karşılaştıkları ve hukuka taşınan olaylar olduğu bilgisini paylaştı.

Toplantı talebinin Sosyal Güvenlik Kurumundan geldiği buluşmada , Demokratik Kitle Örgütlerinin Kamu Kurumları ile sık görüşmelerinin ihtiyaç olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Gerekli olduğu tespit edildiğinde toplantıların yeniden yapılabileceği görüşü teati edildi.26.12.2017

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI