Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu

Sevgili Meslektaşlarımız,
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında” TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan Bilgi Notunu http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=324a244c-dd1e-11e8-b0cd-0573319e83b8 linkten bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu