Sağlık Hizmetlerinde KDV Oranları hk

Sayın Üyemiz;

Sağlık hizmetlerinde KDV oranlarının %8 – %18 olması konusunda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi denetimlerinde hekimlerimize sorun çıkarıldığı bilgisi vardır.
Türk Tabipleri Birliği olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazı ekte sunulmuştur.