Küba Sağlık Eğitimi ve Sağlık Sistemi

Küba Sağlık Eğitimi ve Sağlık Sistemi konulu toplantı 10.03.2018 tarihinde tabip odamız lokalinde yapıldı.