“KARIN AĞRISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve YÖNETİMİ” konulu toplantı düzenledi.

 

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlediğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; 27 Aralık 2018 tarihli “KARIN AĞRISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve YÖNETİMİ”konulu toplantıya ait sunum dosyasını aşağıda PDF olarak bulabilirsiniz.

Karın Ağrısının Değerlendirilmesi ve Yönetimi