“HEMOSTAZ TESTLERİNE YAKLAŞIM” konulu Sempozyum

 

Değerli Meslektaşlarımız;
30 Ocak 2020 Perşembe günü saat 18.00’ de Özel Sani Konukoğlu Hastanesi B Blok R Katında düzenleyeceğimiz “HEMOSTAZ TESTLERİNE YAKLAŞIM” konulu Sempozyuma katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu