Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı

Güney İlleri Tabip Odaları(GİTO)Toplantısı, 11/11/2017 tarihinde Gaziantep’te; Adana, Adıyaman, Gaziantep – Kilis, Mersin ve Hatay tabip odalarının katılımıyla yapıldı.
Toplantı öncesinde TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile tabip odalarının temsilcilerinden oluşan bir heyet, 29 Ekim 2017 tarihinde intihar eden asistan hekim Dr. Ece Ceyda Güdemek’ in Gaziantep’te yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sırasında merhum meslektaşımızın ailesi, sağlık çalışanlarının uzun çalışma saatlerinin yarattığı sorunlara ve sağlık çalışanlarına yapılan baskılara dikkat çekerek bu konuda çözüm bulunması talebini ilettiler.
Divana, Merkez Konsey  Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ve Gaziantep Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Çetin seçildi.
Ek gündem önerilerinin de alınmasıyla, aşağıdaki 14 maddelik gündem oluşturuldu.
Gündem;
1-            İkinci Basamak bir sağlık kuruluşunda mevcut durum nedir? Sağlık hizmeti ve sağlık yönetimi nasıl olmalıdır?(Mersin)
2-      Tabip Odalarının tüzel kişilik olarak bulundukları yerlerde sağlık hizmet planlamalarına katılması konusunun geliştirilmesi ve önce GİTO, oradan da TTB’ye öneri oluşturması (Mersin)
3-            Yeni yapılacak ASM’lerin bir standardı olması konusunda önce GİTO oradan da TTB’ye öneri oluşturulması (Mersin)
4-     Aile Hekimliğinde defin nöbetlerinin belediyelere devri konusunda halen uygulamayı başarmış olan illerin deneyimlerinin aktarılması(Mersin)
5-            Kamudan ihraç edilen hekimlerin durumu(Mersin)
6-            Adana İli’ndeki göçmen sağlığı (Suriyeli sığınmacılar)(Adana)
7-            Adana Şehir Hastanesi Uygulaması (Adana)
8-            Aile Hekimliği Yönetmeliğinde son değişiklikler(Adana)
9-            Şehir Hastanelerinin durumu(Gaziantep)
10-         İş yeri hekimliğinin durumu(Gaziantep)
11-         Özel Hastane hekimlerinin şirket kurması(Gaziantep)
12-         Mezuniyet sonrası ilk atama ve TUS sonrası güvenlik soruşturmaları (Hatay)
13-         Çalışan ve emekli hekimlerin ücretlerinin durumu(Hatay)
14-         Yaşanan hekim intiharlarının araştırılması(Hatay
 Merkez Konsey adına başkan Prof. Dr. Raşit Tükel alarak, Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısındaki yeni değişikliklerden söz etti. İdarenin Bundan sonraki niyetlerinin sağlık çalışanlarını taşeronlara bağlı olarak çalıştırmak ve çalışanlarının  daha çok emek harcayarak , daha az gelir elde edeceğini ve dinlenme zamanının azalacağını belirtti. Bu durumun ise sağlık çalışanlarına baskı ve şiddet olarak döneceği öngörülerini ifade etti.
Aile hekimlerinin ise sürekli artan rapor istemleri, ceza puan tehditleri, nüfus kayıt usulsüzlükleri çalışma koşullarını zorladığını ifade etti.
Ayrıca “ hasta mahremiyeti” konusu tartışıldı. Kadın doğum, çocuk gibi  bazı özel branşlar haricinde, hekim ile hastanın, bire bir  görüşmesinin hasta mahremiyeti açısından önemi vurgulandı. Özellikle son zamanlarda mahkum muayeneleri sırasında yaşanan etik sorunlara dikkat çekildi. Cenevre Bildirgesi’ne atıfta bulunularak “anlattığım şey sadece sizde kalacak ”sözünün önemine vurgu yapılarak, hastadan alınan bilginin kimseyle paylaşılmaması gerektiği söylendi.
Hekim ücretlerinin düşük gösterilmesinin, hekim emeğinin emekliliğine yansımaması durumuna  yol açtığı ve hekim ile özel hastaneler arasında yapılacak sözleşmelerde Tabip Odalarının nelere dikkat edilmesi hakkında danışmanlık yapması gerektiği vurgusu yapıldı.
KHK ile ihraç edilen hekimler için de artık bir şeyler yapılması gerektiği, bu hekimlere mutlaka ulaşılması, tüm ihraçların birlikte hareket etmesi gerektiği ve TTB ihraç komisyonunun daha aktif çalışması gerektiği ifade edildi.
Gaziantep Tabip Odası adına Dr. Mustafa Yıldırım söz alarak özel hastanelerde çalışan hekimlerin şirket kurmaya teşvik edildiği bu durumun ise hekimlerin daha çok çalışmalarına ve devletin vergi kaybına neden olduğu söylendi. İş kanununa değil ticaret hukukuna bağlı çalışılmasının devlet ve çalışan açısından sakıncalarına değinildi. Bu durumdan hem devletin hem hekimlerin zarar gördüğü sadece hastane sahiplerinin faydası olduğu. Keyfi uygulamalara açık olduğunu söyledi.Bir sonraki GİTO toplantısının  Mersin’de yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.