GİTO toplantısı Tarsus’ ta düzenlendi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak;  29.10.2020 tarihinde Tarsus’ta yapılan Güney İlleri Bölge Toplantısına (GİTO) katılım gerçekleştirdik.  Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Uzm. Dr. Deniz Erdoğdu, Uzm. Dr. Ali Can, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Onur Naci Karahancı ve Adana, Hatay,  Mersin, Osmaniye, ve Kahraman Maraş Tabip Odası’ndan meslektaşlarımız ve odamızın üyeleri katıldı.

Ayrıca; aynı gün Tarsus Belediyesi Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan işbirliği ile COVİD-19 mücadelesi sırasında kaybettiğimiz Uzm. Dr. Turgut Erkutlu ve Dr. Erdinç Şahin adına Uzm. Dr. Turgut Erkutlu Kültür Merkezi ve Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu