Gaziantep-Kilis Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu

 

Sayın Üyemiz,

Tabip Odamız Olağan Seçimli Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de aşağıdaki gündem ile Gaziantep Eczacılar Odasında gerçekleşecektir.

Seçim ise, 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 arası aynı yerde olacaktır.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1- Açılış ve saygı duruşu

2- Başkanlık Divanı’nın seçimi

3- Gündemin okunması ve ek gündem önerileri

4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası

5- Mali Raporun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması

7- 2018-2019 döneminin tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması

8-Yeni dönem kurulları için adayların belirlenmesi

9-Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

10-Dilekler ve kapanış