“CİNSİYETİN KÖKENİ” konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

 

Sayın Meslektaşlarımız;

Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak düzenlediğimiz Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları kapsamında; 25 Nisan 2019 tarihli “CİNSİYETİN KÖKENİ” konulu toplantıya ait sunum dosyasını aşağıda PDF olarak bulabilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Yönetim Kurulu

tabip odası cinsiyetin kökeni 25.4.2019