Asistan Hekim Komisyonu toplandı.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, 28.09.2018 tarihinde toplandı. Komisyon başkanlığına Dr. Ulaş Çiçek seçildi. Toplantıda aşağıdaki konular tartışıldı.

1)         Gaziantep Kilis Tabip Odası’na asistan hekimlerin kayıt sayılarını arttırmak için çalışmalar yapmak

2)         Asistan hekimlerin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi edinmek

3)         Hastanelerde sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesi konusunda tavsiye kararı

4)         Asistan hekimler arasında kısa eğitim toplantıları planlanması

 

Fahriye Ekşi                      Deniz Gazel                              Ercan Küçükosmanoğlu

 

Ulaş Çiçek                   Önder Yeşildağ                        Tutku Tek