“SAĞLIKTA ŞİDDET DURDURULMALIDIR” konulu basın açıklaması

Değerli Meslektaşlarımız;
14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında 17 Ocak 2020 tarihinde “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin – Öncelikle Birinci Basamak Sağlık Sistemi Güçlendirilmeli, Sevk Sistemi Kurulmalı, Acil Servislerde Sadece Acil Hastalara Hizmet Verilmeli, SAĞLIKTA ŞİDDET DURDURULMALIDIR” konulu basın açıklaması, 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 12.30’da Gaziantep-Kilis Tabip Odasında (Tepebaşı Mh. Yalnızhane Sk. No.5 Şahinbey/Gaziantep) yapılacaktır.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu

Ayrıca; 14 MART’ A GİDERKEN “HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ” Program Broşürü ektedir.