Tabip Odası Seçimsiz Ara Genel Kurulu:

 Değerli Meslektaşlarımız;

Tabip Odamızın Seçimsiz Ara Genel Kurulu, 27 Nisan 2019 Cumartesi Saat 14:00′ de Gaziantep-Kilis Tabip Odasında çoğunluk aranmaksızın ( Tepebaşı Mahallesi Yalnızhane Sokak No:5 Şahinbey/Gaziantep) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu               

GÜNDEM:

1- Açılış, saygı duruşu  ve İstiklal Marşı

2- Başkanlık Divan’ ın seçimi

3- Gündemin okunması ve ek gündem önerileri

4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması ve ibrası

5- Mali Raporun okunması ve ibrası

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması

7- 2019-2020 döneminin tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması

8-Dilekler ve kapanış.