“Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız”

Değerli basın mensupları, bugün 84 milyon vatandaşımızın aile hekimlerini temsilen SAĞLIK BAKANLIĞINA TEKRAR SESLENİYORUZ;
Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve tüm sağlık paydaşları ile birlikte son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp,3 defa miting yaparak kamuoyuna ve sağlık bakanlığına sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir.
Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20.000 ’e yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir.


Bizlere söz verildiği gibi, aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile, negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları değersizleştirilmiştir.
Sayın sağlık bakanı;
Asgari ücrete yakın hakediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hakediş alan aile hekimleri, Son bir ay içerisinde 197 ve Son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir.
Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz!
LİYAKATLİ İDARECİLERİ MUMLA ARIYORUZ;
Günübirlik politikalara alet edilmiş aile hekimliği sistemi, sanrı ve hezeyanlarla idare edilmektedir.
Yapılan mevzuat düzenlemesi ile yüzlerce meslektaşımızı kaybettiğimiz bir dönemde, moral ve motivasyonumuz yok edilmiş sözleşme feshi baskısı altında hizmet sunmamız istenmiştir.
Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz.
İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkâri, Mersin ve Diyarbakır gibi birçok ilde, anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ceza yönetmeliği kullanılarak, tabiri caiz ise ‘’cadı avı’’ başlatılmış, birçok aile hekiminin sözleşmesi il sağlık müdürleri tarafından yenilenmemiştir.
Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Bizlere hak görülen bu Ceza yönetmeliğini, istemiyoruz!
ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN ADALET İSTİYORUZ;
Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Arttırılmış cezalarla Etkin Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartılmalı adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır.
Aksi takdirde bu şiddetin faili siz olacaksınız.
HALKIMIZA SESLENİYORUZ;
Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Bizler ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması sağlıkla yaşlanması ,her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız. Bizler sizlerin ailenizin bir parçası, hanenize en yakın sağlık neferleriyiz.
Bebek ve erişkin aşılama, bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile halkımızın yaşam süresini uzattık. Ancak Hekimler olarak kendi ömrümüzü kısalttık. Bugün hekimler olarak ortalama 60 yaşını göremiyor aldığımız eğitimin güçlüğü ,çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz.Başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında eziliyoruz.Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz.
Taleplerimiz çok net;
1-) Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz.
2-)30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.
3-)Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz.
4-)Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz.
Giyindiğimiz beyaz önlük gibi alnımız aktır. Asla pes etmeyeceğiz.Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.

GAZİANTEP SAĞLIKÇILAR MECLİSİ

FLANEUR HABER

SAĞLIK DÜNYASI

EKSPRES GAZETESİ

SABAH GAZETESİ

OLUŞUM GAZETESİ

GÜNEŞ GAZTESİ

GAZİANTEP TİME HABER

GAZİANTEP PUSULA