TTB, Akademik Meslek Odaları ve Emek Örgütlerinin Üzerindeki Baskılara Son Verilsin!

Basına ve Kamuoyuna ;  

Bilindiği gibi Türk Tabipler Birliği başkanı Şebnem Korur Fincancı uluslararası bir adli tıp kongresinde iken bir medya kanalınca kendisine yöneltilen bir soruya verdiği, kendi uzmanlık alanı ile ilgili görüşünü içeren cevap üzerine önce soruşturma açılmış ve 26 Ekim 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Bir aydının bir entelektüelin bir akademisyenin üstelik kendi uzmanlık alanında görüşünü ifade etmesine tahammül edemeyen ve demokratik bir ülkede olması gereken hukuk kurallarını çiğneyerek gözaltına alan anlayış bununla yetinmemiş işi Merkez Konseyi görevden almaya  ve TTB nin iç işleyişini dizayn etmeye kadar vardırmıştır.       Adalet bakanı TTB ve TMMOB için yeni bir hazırlık içinde olduklarını ifade etmiştir. Uyarıyoruz. Aklınızdan bile geçirmeyin. TTB, 6023 sayılı kanun kapsamında kurulmuş anayasal bir kurumdur. Yetkileri  yasa çerçevesinde belirlenmiş kamu niteliğinde bir kurumdur.

TTB,  hekimlerin özlük hakları için mücadele eden bir örgüt olmasının yanı sıra anayasanın verdiği yetkiyle toplum sağlığını geliştirme görevini de üstlenmiştir ve bilimsel bir gerçektir ki emeğin öncelenmediği, demokratik koşulların, özgürlük ve barış ortamının sağlanamadığı toplumlarda “sağlık” korunamaz. Bu değerler sağlıklı olma halinin gereğidir. TTB hekimlerin özlük haklarını “emek bizim söz bizim”  diyerek zorlu bir mücadele dönemi geçirmiştir. Ha keza pandemi döneminde doğru bilgileri ve uyarıları duymak isteyen herkes  kulağını  TTB ye çevirmiştir.  Sözün özü bilim, bilimsel düşünce ve yöntem,  ideolojilerden farklı olarak hiç bir etki altında olmadan korkusuzca  gerçekleri söyler. Gerçekleri doğruları barışı sağlık hakkını savunduğu için   TTB tarihinde bir çok hoca, Nusret Fişek ten Füsun Sayek’e,  Erdal Atabek’ten Ata Soyer e nice nice başkanlar, Türkiye’nin aydınlık yüzleri baskılara, sansüre ve cezalara uğratılmıştır. Baskı yapanlar unutulmuş, oysa bizim değerlerimiz tarihteki yerini almıştır. Bugün de aynı durumdayız. Onun için tekrar hatırlatıyor ve haykırıyoruz. TTB nin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırma çabanız boşunadır.  Şebnem hoca  derhal serbest bırakılsın. TTB ve diğer Akademik Meslek Odaları ve Emek örgütleri üzerindeki baskılara  son verilsin. Hekimlerin özgür iradesiyle yaşattığı örgütümüzden ellerinizi çekiniz.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası ve Emek Platformu Bileşenleri

(DİSK, KESK, TMMOB un Gaziantep temsilcilikleri)