TTB Aile Hekimliği Kolu Bölge Toplantısı Düzenlendi

TTB Aile Hekimliği Kolu aile hekimleriyle çalıştıkları bölgelerde görüşmek, bölgenin öncelikli birinci basamak sağlık hizmetlerini, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını değerlendirmek ve deprem bölgesine ait sorunların çözüm yollarını tartışmak amacıyla planlanan toplantı, 15-16  Temmuz 2023 tarihleri arasında bir çok meslektaşımızın katılımıyla hizmet binamızda gerçekleştirildi.

Toplantıya katkı ve destek sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Toplantı sonrasında hazırlanan sonuç bildirgesi  kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu