#SağlıktaŞiddetSonaERSİN

Aramızdan ayrılışının 5. yılında Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz!

BASIN METNİ

Sağlık hizmetlerinde piyasa yönelimli politikalar sağlık hizmeti sunan kurumları birer işletmeye dönüştürürken sağlık hizmetinin içeriğinin ve niteliğinin tahribine zemin hazırlıyor. “Hastahekim” ilişkisini deyim yerindeyse müşteri ilişkisine dönüştüren; koruma, tetkik ve tedavi sürecinde, tıbbi gereklilikler ve nitelikli sağlık hizmeti sunumundan çok, “müşteri memnuniyeti” ne yer veren bu politikalar, sağlık kurumlarında şiddetin giderek çoğalmasının nedenleri arasında ilk sıralarda geliyor.

Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor.

2012 yılında Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelere rağmen sağlıkta şiddetin azalmadığı  izlenmektedir.

Defalarca söyledik, iş bıraktık, kampanyalar düzenledik, Sağlık Bakanı ile görüştük; çabalarımız sonuçsuz kaldı. Meslektaşlarımızı yitirdik, nicelerimiz fiziksel ve ruhsal yaralar aldı; dinletemedik.

Her geçen gün onlarca meslektaşımız şiddete uğrama riski ile burun buruna insan hayatı için çalışmak durumunda kalıyor.

Sağlık çalışanına şiddet olağan bir hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor. Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, ne de ölümlerine alışmayacağız!

TTB Dünya Tabipler Birliğine başvurmuş ve Ersin ARSLAN’ın öldürüldüğü 17 Nisan’ın “Dünyada Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak kabul edilmesini talep etmiştir.

Ayrıca  şiddeti önleyici, caydırıcı bir adım olarak TTB tarafından Türk Ceza Kanunu’na ek madde önerisi hazırlanmıştır.

Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dönüştürenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar, artık bu politikalarından vazgeçmelidir…,

Yurttaşlarımıza sesleniyoruz:

Sağlık hizmeti alırken yaşadığınız sorunların asıl kaynağı size hizmet vermeye çalışan hekim ve sağlık çalışanı değil uygulanan sağlık politikalarıdır. Hekim ve sağlık çalışanı sizin düşmanınız değil, en zor anınızda sığınmak zorunda kaldığınız can dostlarınızdır.

Sağlık sorunlarınızı şiddetle çözemezsiniz.

Bugüne kadar başta Ersin Arslan olmak üzere sağlık şiddet sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısı önünde saygı ile eğilirken hayatımızda ve  sağlıkta  şiddetin olmadığı bir gelecek diliyoruz.17.04.2017

Yönetim Kurulu Adına

Dr. Hamza AĞCA

Tabip Odası Başkanı