Kırıkhan,İslahiye ve Nurdağı ziyaretleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç, Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, Kırıkhan,İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sağlık kurumlarını, sağlık birimlerini ve koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek koordinasyon merkezinin çalışmalarına katıldı.
TTB heyeti, tüm zorluklara rağmen özveriyle görevlerini yapan sağlık emekçilerine teşekkür etti; TTB’nin her dönem meslektaşlarının yanında olduğunun altını çizdi.