AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLAMIŞTIR.

20.03.2023

12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7440 sayılı Kanun ile vergi borçları ile birlikte birçok kamu alacağının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yapılandırılacak borçlar içine Tabip Odası üyelik aidatları da dahil edilmiştir.

Bu çerçevede, 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait üyelik aidatlarını faizsiz ödemek ve yapılandırmak isteyen meslektaşlarımızın 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılmak ve toplam aidat borcunun ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödenmek kaydı ile toplam aidat borcu azami 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu durumda, 2022 yılı ve önceki dönem aidatlarına faiz veya gecikme zammı uygulanmayacaktır.

31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılmaması veya başvuru yapılmış olmasına rağmen taksitlerin ödenmemesi halinde, aidatların yasal faizi ile tahsiline devam edilecektir.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın, aşağıda paylaştığımız dilekçe örneğini, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza iletmesi gerekmektedir. Dilekçelerinizi, e-posta, posta, veya elden iletebilirsiniz.

Aidatlarınızı, kredi kartı veya aşağıda bulunan banka hesap numarasına havale yolu ile ödeyebilirsiniz.

Başvuru Dilekçesi Örneği için Tıklayınız… yapılandırma dilekçe

 Yasanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı TTB’ nin açıklaması için 👇 Tıklayınız

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

İletişim Bilgileri:

info@gazianteptabip.org.tr
+90 342 360 7171
+90 506 718 9119

Hesap Adı: GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI
Şube Kodu: 6300
Hesap no : 1845652
İban no : TR71 0006 4000 0016 3001 8456 52