AFET YÖNETİMİNE, GÖNÜLLÜ YARDIMCILARA VE KAMUOYUNA BİLGİ NOTU

 

Gaziantep Kilis Tabip Odasından (GKTO)

Afet yönetimine, gönüllü yardımcılara ve kamuoyuna

Halkın önemli bir kesimi evlerinden yurtlarından çıkarak geçici barınma merkezlerinde yaşamını sürdürür durumdadır. Bu durumun kısa sürede sonlanmayacağı açıktır.

GKTO olarak bizler yaşanan afetin ilk gününden itibaren konunun bütün yönleriyle ele alınması ve ciddi bir koordinasyon ile önlemlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması yönünde çalışmalar yaptık uyarılarda bulunduk. Yaşanan afet sonrası gerek ısınma barınma sağlıklı suya erişim gibi temel ihtiyaçlar gerekse aşılama, salgınlar ve muayene ve hastalıklar gündemimizde idi ve gündemimizde olmaya devam edecektir.

Geçici yerleşim alanları kurulmaya devam ediyor. Bu süreçte uyarı ve önerilerimiz:

  1. Evlerinin dışında yaşama zorunda kalan herkes usulüne uygun bir düzenle kurulmuş, mevsim koşullarına uygun çadır ya da konteyner geçici yerleşim alanlarında barındırılmalıdır.
    Bu durumun sağlanması; herkesin temel yaşam gereksinimlerini (barınma, ısınma, beslenme, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi dahil sağlık hizmetlerinden, psikolojik destekten yararlanma, güvenlik) karşılama ödevini yerine getirmesini kolaylaştıracaktır.
  2. Tüm geçici yerleşim alanlarının yönetim mekanizmaları kurulmalıdır. Bu bağlamda kamu yönetiminin temsilcisi, barınmakta olanların temsilcisi, destekleyici kurum (varsa) temsilcisi, sağlık ve diğer hizmet sunucularının temsilcisi katılımıyla oluşturulmalıdır.
  3. Geçici Yerleşim Alanlarında sürekli barınanların kaydı alınmalıdır. Kayıt bir mahalle/köy gibi (sokak, çadır numarası) yapılandırılmalıdır.
  4. Barınanlarda risk durumu (gebe, yaşlı, engelli, yalnız çocuk, yalnız ebeveyn, kronik hastalık, vg) değerlendirme ve tespitleri yapılmalıdır.
  5. Geçici yerleşim yerleri günlük olarak, ateşli, ishalli, temasla bulaşan hastalıklar açısından gözetim altında tutulmalı, toplanan veriler il sağlık müdürlüğü tarafından değerlendirilmeli ve gerekli önlemler derhal alınmalıdır.
  6. İl afet yönetimine akademik meslek odalarının (tabip odası, mühendis odaları, baro, eczacı odası, diş hekimleri odası) temsilcilerinin katılması sağlanmalıdır.
  7. Halka, gündelik bilgi paylaşımları ile, yalan-yanlış bilgi yayımının önüne geçilmelidir.
  8. Önümüzdeki süreçte olası sağlık ve sağlığın belirleyicilerine yönelik ciddi tehditler:

a.    Gebe bakımında, doğuma yardımda, loğusa ve bebek izleminde aksamalar (Anne ölümleri, bebek- çocuk ölümleri)

b.    Bulaşıcı hastalıklar

i.   Su ile bulaşan hastalıklar (ishal, kolera)

ii.   Hava yolu ile bulaşan hastalıklar (grip, covid-19, kızamık, menenjit)

iii.    Temas ile bulaşan hastalıklar (bit, uyuz)

iv.    Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

v.    Çoklu ilaca dirençli veremde yayılma

c.    Çadır yangınları

d.   Karbonmonoksit zehirlenmeleri

e.    Şiddet (fiziksel, cinsel, ekonomik)

f.    Evsizlik, işsizlik, yoksullaşma

Gaziantep Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu