1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN

Barış; hastalıklara, ölümlere, yaralanmalara ve sakat kalmalara yol açan savaşları reddeden bir gerçektir. Bunun için barışı savunuyoruz!
Barış; güvenli yiyeceğe, suya, salgın hastalıklara, sağlık hizmetlerinde ulaşım güçlüğüne neden olan savaşları reddeden bir gerçektir. Bunun için barışı savunuyoruz!
Barış; dünyada ve Ortadoğu’da milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olan savaşları reddeden bir gerçektir. Bunun için barışı savunuyoruz!
Barış; başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere büyük bir yıkıma neden olan savaşları reddeden bir gerçektir. Bunun için barışı savunuyoruz!
Barış; insanlığın onurunu ve ruhsal tam iyilik halini savaşa karşı koruyan bir gerçektir. Bunun için barışı savunuyoruz!
Barış; insanın üretim potansiyelinin muazzam sınırlarını keşfedebileceği bilimin ışığında bir toplumsal düzen demektir.
Bizler Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak ülkemiz ve dünya için; savaşa ve şiddete karşı ısrarla barışı ve halkın sağlığını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN,
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu