Pandemide vefat eden sağlık çalışanlarımızın anısına fidanlarımızı toprak ile buluşturduk.

 

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde; bugün, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Pandemide vefat eden sağlık çalışanlarımızın anısına fidan dikme etkinliği düzenledik. Etkinliğimize destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.

Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA’ nın açılış konuşması aşağıdadır.
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu

Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın belediye başkanları ve değerli meslektaşlarım ve aileleri, öncelikle Gaziantep- Kilis tabip odası adına Gaziantep Büyükşehir belediye başkanı sayın Fatma Şahin’e YeşilAntep projesi ile covid-19 pandemisinde vefat eden sağlık çalışanları anısın ağaçlandırılan bu alanı bizlere tahsis ettikleri için teşekkür ederim. Bizler hekimler/hemşireler ve yardımcı sağlık personeli ile bir ekip ruhu ile çalışırız. Mesleğimiz yaşatmak üzerinedir. Tıp eğitimimiz ve mesleğimiz boyunca, hastalarımıza tüm zorlu şartlara rağmen yaşatmak ve hastalarımız için yaşam daha iyi nasıl olabilir üzerine düşünür ve bunu dert ediniriz. Toplumsal sağlık için çabalarız. Olağan dışı sağlık dönemlerinde deprem, sel, savaş durumların da ve salgınlarda yaşamın kutsallığında hastalarımızın hayatlarına dokunuruz.

Covid-19 pandemisinde de sağlık çalışanları, insanların yaşamları için tüm olumsuz sağlık koşullarına rağmen hastaların yaşamlarına dokundular. Bazı hastalarımız için çok mutlu olduk ancak bazı hastalarımız için çok çok üzüldük. Pandeminin özellikle temmuz, kasım ve aralık aylarında hasta sayılarının en yüksek olduğu dönemlerinde her gün meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ölüm haberleri geldi, bilmelisiniz ki bu süreç bizler için hiç kolay geçmedi ve geçmemektedir. En fazla ölümleri bu dönemlerde yaşadık. Çalışma arkadaşlarımız için çok çok üzüldük. Mesai arkadaşlarımızın yitimini ve bizden koparılışlarını gördük.

            Türk Tabipleri Birliği kayıplarımızın kayıtlarını siyahkurdele.com sitesi ile tutmaktadır. Şu ana kadar 390 sağlık çalışanımızı Covid-19 pandemisinde kaybettik.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve mesaileri pandemiye göre ayarlanmalı ayrıca sağlık çalışanlarına satndartizasyonu olmayan ve eksik ekipman ile çalışmasınlar ki sağlık çalışanları daha uzun yaşasınlar ve hastalarının yaşamlarına dokunsunlar. TTB olarak 14 mart haftasında her yıl taleplerimizi dile getirmekteyiz. Bu yılda altı taleplerimiz arasında iki önemli talebimiz bulunmaktadır. Çünkü bu iki talebimizde meslektaşlarımızı ve ekip arkadaşlarımızı kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Bunlardan birincisi Covid- 19 meslek hastalığıdır diyoruz ve gerekli yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz . İkincisi de şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz ki sevgili Uzm.Dr Ersin Aslan’ı 17 nisanda sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettik. Sevgili Ersin’i burada bir kez daha sevgi ve saygı ile anıyorum.  Bu alana 358 ağaç dikimi gerçekleşecektir. Bizler temsili olarak  yaklaşık 60 adet ağacın altına vefat eden sağlık çalışanlarının isimlerini ve şehirlerini yazdık. Her bir ağcın altında adları ve isimleri yer almaktadır. Covid- 19 pandemisi ile Gaziantep ilinde Tabip  odası olarak tespit ettiğimiz yedi sağlık çalışanımızı kaybettik Pandemide kaybettiğimiz  sağlık çalışanlarını saygı ve özlemle anarak  Gaziantep ilinde vefat eden sağlık çalışanlarının isimlerini söylemek istiyorum.

  • Hüseyin Süyür Göğüs Hastalıkları uzmanı
  • Ahmet Temir Sağlık teknisyeni
  • Enver Özçoban Aile Hekimi
  • Sakine Kılıç Eczacı teknisyeni
  • Ayşegül Öğüt Eczacı
  • Cuma Kara Eczacı teknisyeni
  • Mehmet Cinpolat Eczacı

Son olarak sözlerime son verirken; yitirdiklerimiz yüreğimizde ve bu topraklara diktiğimiz ağaçlar ile yeni bir hayat olarak bizlere bakacaklar. Buraya gelen insanlar bu ağaçlar altında otururken pandemide yitirdiğimiz sizleri özlemle, saygıyla ve minnetle anacaklar.

Saygılarımla.

Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA

Tabip Odası Başkanı