ttb Uluslararası Eğitim Platformuna

Değerli Meslektaşlarımız;
TTB olarak siz üyelerimize önemli bir uluslararası eğitim platformuna ücretsiz olarak ulaşarak çok sayıda branşta hazırlanmış online kaynak ve kurslara ulaşabileceğinizi müjdelemek istiyoruz.

TTB, üyesi olduğu Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) de partnerlerinden biri olduğu The World Continuing Education Alliance (WCEA) ile sahip oldukları çok geniş ve kapsamlı online eğitim platformunu üyelerimize açmak için bir anlaşma imzaladı.

Bu platformun amacı kendi oluşturdukları (genellikle ABD ve İngiltere’nin saygın tıp kuruluşlarınca hazırlanmış) yaklaşık binden fazla modül ile eğitim sunmaktır. Ayrıca UDEK’deki uzmanlık derneklerinin hazırlayacağı Türkçe eğitimler de siteye yüklenip üyeleriyle paylaşılabilecektir. İstenirse modüller sonundaki sınavlara girerek sertifika alabilmek de mümkündür.

Bu imkandan yararlanmak isteyen meslektaşlarımız https://wcea.education/new-councils-online-platform/ adresinden eğitim aktivitelerine ücretsiz katılmaya başlayabilirler (Merkez Konseyi’nden talep edilen üye hekimlerin bilgileri gizliliğe önem verdiğimiz için paylaşılmamıştır. Ancak giriş sırasında tabip odası kimlik kartı üzerindeki üye numaranızı kendiniz kullanabilirsiniz.)

Eğitim modüllerine ilgili sayfadan https://wcea.education/new-councils-online-platform/ (Cep telefonu aplikasyonun da indirilmesi gerekecektir.) Türkiye bayrağı, TTB ambleminden girerek kayıt olursanız ulaşabileceksiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Yönetim Kurulu