Gaziantep-Kilis Tabip Odası Sağlıkta Şiddet Anketi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası tarafından yapılan bu araştırmanın amacı; 2008 yılında yaptığımız anket sonucu hazırlanan rapordan, günümüze kadar, biz sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti irdeleyerek, verileri ortaya koymak, analiz etmek ve çözüme katkı sağlamaktır.
Çalışmada elde edilen veriler tamamen bilimsel amaçlarla kullanılacaktır.
Dolduracağınız ankette kişisel bilgiler istenmemektedir ve formlarda kişisel veriler görünmeyecektir.
5 dakikalık bir zaman ayırarak, Ankette katılımınız, en önemli sorunumuz olan SAĞLIKTA ŞİDDETİN çözümüne çok değerli katkı sağlayacaktır. En geç 3 gün içerisinde doldurulması önemle rica olunur.
Ankete https://forms.gle/GeWWKZBpQv3V46KV7 adresinden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla…
Op. Dr. Ramazan SÜRÜCÜ
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı