Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır.

Sayın Meslektaşlarımız;
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 2019 yılı itibarıyla emekli hekim maaşlarına yapılacağı duyurulan zamların tüm emekli hekimleri kapsamamasına tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi, konuya ilişkin oluşan kafa karışıklığını gidermek üzere bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notuna http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=4f7ae114-0ffa-11e9-b293-68bf876668d6 linkten ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.